Četl jsem nedávno, že společnost Fujitsu vyrobila kameru, která je díky speciálnímu softwaru schopna změřit tepovou frekvenci člověka během pár vteřin a podle jejích výkyvů odhalit v davu jedince chovající se podezřele a upozornit na něj ostrahu. Celý systém je podle tvůrců natolik inteligentní, že chybné měření je téměř vyloučeno, a k jeho nasazení ve stávající monitorovací síti stačí nainstalovat jen ten speciální software.
Každá kritika pohádky, na níž jsou současné Seahaveny postaveny, zvyšuje tep, bude proto interpretována jako potenciální terorismus. Kdo chce klást odpor hegemonii předem připraveného, bude preventivně odhalen jako potenciální zločinec.
Co klade odpor, může přežít, jen když se začlení – napsali Adorno a Horkheimer o poválečné společnosti. V Seahavenu 2013 začlenit se ale znamená, že sama vzpoura proti němu bude na prodej jako jeden z mnoha předem připravených způsobů, jak v Seahavenu spokojeně žít.