12. 10. 2014

Čtěte a vnímejte pozorně...

Člověk má často pocit, že by se měl vyjádřit ke spoustě věcí a napsat mnoho slov. Nějakou dobu dává věty a témata dohromady, až pak zjistí, že už to daleko lépe a výstižněji napsali jiní... 
"Kapitalismus tak, jak se nyní praktikuje, je finančně ziskovou, avšak neudržitelnou úchylkou lidského vývoje. To, čemu by se mohlo říkat "průmyslový kapitalismus", není zcela ve shodě s jeho vlastními účetními zásadami. Likviduje totiž svůj kapitál a nazývá to příjmem. Odmítá připsat jakoukoli hodnotu největším zásobám kapitálu, které využívá, přírodním zdrojům, živým systémům i sociálním a kulturním systémům, jež jsou základem lidského kapitálu."


"Současný automobil je šokujícím způsobem neefektivní: z energie, kterou spotřebuje z paliva, se ztrácí nejméně 80 % (zahřívání motoru a výfukové plyny), takže na pohon kol se využije jen 20 %."


"Ve světě, ve kterém miliarda pracujících lidí nemůže najít slušné zaměstnání nebo dokonce vůbec nemá práci, je třeba konstatovat cosi zjevného: pomocí jakýchkoli prostředků - finančních, vládních ani charitativních - nedokážeme v lidech vyvolat pocit hodnoty a důstojnosti, pokud zároveň vytváříme společnost, která je zjevně nepotřebuje."


"Sociální traumata se nedají uzdravovat a životní prostředí se nedá zachraňovat, dokud lidé lpí na překonaném předpokladu klasického industrialismu. Skutečným základem všeho je tato zásada: společnost, která proměňuje svoje zdroje v odpady, činí tak i se svými lidmi - jakož i naopak. A oba tyto druhy odpadů jsou nákladné."


"Přes všechnu sílu trhů, jsou trhy jen pouhým nástrojem. Jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem a ještě horším náboženstvím. Je nebezpečnou iluzí začít věřit, že by trhy mohly nahradit etiku nebo politiku." 


"Posedlost neoklasické ekonomie uspokojováním materiálních potřeb materiálními prostředky odhalila základní rozdíly a rozpory mezi tvorbou bohatství, akumulací peněz a zlepšováním lidského bytí."


"Když se fyzická výroba a ekonomický růst z prostředků změní v cíle, vnější výstupy v podobě blahobytu jsou provázeny vnitřní chudobou projevující se jako sociální patologie."

Paul Hawken - sociolog"V kultuře Západu zvítězil egoistický pragmatismus, který vede k tomu, že většina lidí chce to nejlepší pro sebe. Z našich velkých tužeb zůstala jen jedna - mít co nejvíc věcí a svatý klid."  

"V současných demokraciích mají rozhodující význam dva faktory: pasivita a radikální nesouhlas."

Lester C. Thurow - spolupracovník New York Times a týdeníku Newsweek
"Čím se vlastně liší náboženství nákupů či náboženství povinné spotřeby od ideologie totalitního státu? Pokud totalita znamená zánik různorodosti a nemožnost volby, pak se společnost ovládaná ziskem a spotřebou časem stává de facto společností totalitní." 

Benjamin R. Barber - politolog


"Aby člověk přežil uvnitř systému, který se stále rychleji mění, a aby se neztratil, musí mít neobyčejně pevnou kotvu základních hodnot, jasné vědomí toho, co je pro nás opravdu podstatné, co opravdu od života, od sebe i od jiných očekáváme. Proto musíme neustále hledat kompromis mezi kontinuitou a změnou. Problém je v tom, že kompromis, který děláme jako společnost, obsahuje z hlediska potřeb průměrného člověka příliš mnoho změn a příliš málo kontinuity."

Alvin Toffler - sociolog


"Svět je tak zbídačelý, že mnozí byli v pokušení vidět ve svržených andělích svobodnou vůli svrženou na člověka. A ve svržení tom neúprosný oddech Boha od prozřetelnosti."

Vladimír Holan - básník
Okomentovat