5. 4. 2015

"BEZE SLOVA"

PODSTATA Z PODSTATY JE RÁMOVÁNA KOLEKTIVNÍM BLBEM


XXX
Špinavý prsty, zdar a chcípni
člověk neví za co a proč,
nebo aspoň tuší?

Za obnažené dějiny, ne
za vlast, za národ. v cípu rodiny, ne
za sebe, možná
za Boha, snad
za cennost cítící uvnitř, dozajista

Odpadni, odpluj, zmiz,
potop se, pokrč rameny
cizáci v hlouposti ruinují tichost
polož se na lože dítě radosti, spi

MÍT...


Mít kolem sebe lidi,
kteří mají starost, pláčou a radují se,
to je štěstí a dar

Mít dítě,
které je milováno a miluje,
to je krása,
pomocí které promlouvá Bůh

Mít blízké v nitru,
to není zmar,
to je opak lhostejnosti,
která zabíjí


Mít soucit a míru pochopení,
to není oběť ani sobectví,
ale dovršení...

XXX
I.
Jeden pro tebe, 
jedna pro mě,možnosti v těle,ve formě, v sobě.
Nech marnotratnosti, člověče,
vynech sebe


II.

Bezduchá dědičnost,
přežiješ v balastu,
v sadu se kácejí višňové stromy,
které už nekráčí


III.

V moci jak pavián,
křičí tu na sebe,
zastavit a podseknout,
pára jde od huby


IV.

Musíme, musíš, musíte,
pevně a svázaný
Obrana štítová v pasti je,
zaboř se a sejmi to plemenné stádo


V.

Útrapy v rozích,
na slunci jen někdy,
sestup, polib a
vzdechni...XXX

Poslušné ovce oslavují Spasitele,
spotřebitel hledá útěchu v hekání
Kdo a o co, nebo snad pro co?

Přehnaná sebejistota vedoucí k degradaci,
pochybnost je hybnou silou tam,
kde rybník přetéká plácajícími se kapry.

Zastavení u cesty,
kříž a zvěsti
Hmatatelná síla imaginace,
dává slovům nový tvar a
lidem bere jejich pokřivené jistoty.Okomentovat