26. 5. 2015

TIK, SLOVA, TAK


Slova, slova, slova,
nebo zloba, shora?
Zbožnost se vytrácí,
jak děvka na matraci,
bez cíle, bez vlády,
klečí a zkáza na spadnutí.


Truchlíme za matrace,
nebo za děvky snad,
nebo za zbožnost?
Není snad ona, taky takovou děvkou?
Vezmi a odveď ji ke kříži,
ze slabikáře se naučí 
"Ema má mámu, která mele maso"
A kdo semele jí?


Bude žít tou chvílí,
stane se vlajkovou lodí zabořenou v písku
a ty si budeš sypat popel na hlavu,
ze strany na stranu,
tik, tak, tik ,tak, tik, tak...
Okomentovat